Musíte změnit nastavení vašeho prohlížeče

Ke správnému chodu webu je zapotřebí JavaScript.

Návod: Jak povolit JavaScript ve vašem prohlížeči.

Používáte-li ad-block software, povolte JavaScript u této stránky.

Jakmile povolíte javascript pokuste se znovu obnovit tuto stránku.

Děkujeme.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás:

Chironax, spol. s r.o.
Mlýnská 412/42,
Brno-střed - Trnitá, 60200
okres Brno-město
IČ: 47915081

Servisní oddělení:

email: servis@chironaxbrno.cz

telefon: 603861933

Obchodní oddělení:

email: obchod@chironaxbrno.cz

telefon: 603861935

Nadpis
Loading...

VENAR TS

Novinka Provádíme BTK Servis
1 209 999 Kč 999 999 Kč bez DPH
Dostupnost a cena na dotaz

Přístroj Venaria TS je vyhotoven na základě nejnovějších potřeb vybavenosti anestetického pracoviště.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Anestetický přístroj  Venaria TS  sjednocuje funkce a přednosti předchozích verzí přístrojů Venaria Libera a Venaria Omega do jednoho koncepčního řešení.

Přístroj má  integrovaný blok monitoringu  (modulem Profilungs), který současně vykonává i funkci průtokoměru umožňujícího pohodlně a bezpečně řídit a monitorovat množství a koncentraci čerstvých plynů přicházejících k pacientovi. Provádí všechny funkce systému Profilungs (počítačem asistovaná ventilace, diagnostika mechanických vlastnoti plic, archivace, optimalizace). Ovládání je realizováno 15 "dotykovou obrazovkou.

Základní verzi přístroje je možné dovybavit širokým spektrem doplňkových technologií a modulů. Venaria TS může být vyhotoven iv provedení pro práci se Xenon, novým a moderním anestetikem. V takovém provedení je plně optimalizován co se týče funkcí, parametrů a cenové dostupnosti.

Venaria TS poskytuje možnost dovybavení přístroje stanicí s lineárními injekčními dávkovači, BIS monitorem a bezdrátového připojení k centrálnímu monitorovacímu systému Chirana iCard.

 

 

Základní technické charakteristiky: 

 • ventilátor:  s elektrickým pohonem

 • dechový objem: od  5 ml v tlakovém režimu do 1500 ml 
  rozsah pro dospělé :  od 200ml do 1500ml                                         
  - rozsah pro děti:  od 20ml do 300ml
  rozsah pro novorozence:  od 5ml)

 • dechová frekvence:  4 - 100 c / min

 • minutová ventilace:  0,5 - 25 l / min

 • Ti: Te,%:  20 - 80% (od 1: 4 do 4: 1)

 • poinspiračná pauza:  od 0 do 50%

 • průtokoměr:  elektronický EFA nebo EFA3 

 • komunikační porty pro transfer dat: LAN (TCP / IP) a 3x  USB  port  

 • držák odpařovačů:  na 2 odpařovače

 

Režimy ventilace:

 • IPPV / CMV - ventilace řízená objemem

 • PCV - ventilace řízená tlakem

 • SIMV-PS - synchronizovaná záložní ventilace s tlakovou podporou spontánního dýchání na úrovni tlaku PEEP

 • PS - tlaková podpora při spontánním dýchání pacienta 

 • PS s Apnea Backup - v záložním módu ventilátor dýchá s frekvencí fas tlakem PPS

 • MAN - ruční ventilace za pomoci vaku

 • Spona - ventilace při spontánním dýchání pacienta

 • Režimy SIMV-PS, PS a spony jsou nezbytné pro optimalizaci procesů synchronizace dýchání pacienta a práce ventilátoru

 • MLV - viachladinová ventilace plic

 

Monitorované parametry:

 • monitoring všech parametrů ventilace včetně plicní mechaniky (Ti, Te, Pai, PAE, PEEP, Cst, Cdyn, Vt, Mv, f, ...)

 • monitoring prostřednictvím grafů a dynamických smyček charakterizujících stav dýchacích cest pacienta

 • elektronický průtokoměr umožňuje kontrolu množství spotřebovaného plynu za operaci

 • možnost optimalizace ventilace, rychlého nastavení parametrů ventilátoru pomocí funkce Auto start, ukládání trendů, událostí a editace širokého spektra dat

 

Bezpečnost:

 • v přístroji je realizován tříúrovňový systém alarmů formou světelné i zvukové signalizace

 • pro extrémní situace možnost rychlého spuštění přístroje v režimu CMV po zadání jediného parametru - hmotnosti pacienta

 • zabudovaný elektronický průtokoměr s ochranou proti hypoxickou směsi

 • monitorování Fio 2  paramagnetickým analyzátorem (SIDE stream)

 • při přerušení dodávky kyslíku, přístroj provádí ventilaci vzduchem pomocí zabudovaného kompresoru

 • minimální doba práce zabudovaného akumulátoru - 120 min.

 

Výhody přístroje:

 • využívá se současný elektrický pohon práce ventilátoru, který na rozdíl od zastaralého systému "vaku ve válci" zajišťuje podrobnou kontrolu parametrů ventilace a nevyžaduje další spotřebu vzduchu na řízení a práci systému. Kromě toho, ventilátor pracuje zcela nehlučně as vysokou přesností

 • rozšířený monitoring umožňuje získat přesnější představu o průběhu anestézie

 • široká škála režimů ventilace: CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, sponami, MLV garantuje minimalizaci traumatu pacienta během anestézie.

 • funkce Auto start umožňující rychlou automatizovanou ventilaci pacienta

 • aktivní systém odsávání vydechnutí plynů

 • možnost automatického přepnutí napájení plynů (O 2  a N 2 O) z centrálního rozvodu na tlakové láhve a zpět 

 • systém upevnění odpařovačů Selectatec se systémem uzamčení Interlock (systém blokování práce odpařovače)

 • v přístroji se využívá precizní elektronický průtokoměr EFA nebo elektronický směšovač EFA 3 De Lux, který zajišťuje:

  • přesnější dávkování plynů, monitorování průtoku čerstvé směsi

  • zvýšenou úroveň ochrany před hypoxií díky monitorování FiO2

  • zobrazení spotřeby plynu v průběhu operace, sumární a každého plynu zvlášť

  • indikaci průtoku čerstvé směsi v číslicové formě jako i ve formě sloupcových grafů

 • systém Profilungs zabudovaný v přístroji Venaria TS umožňuje viachladinovú ventilaci plic (význam zejména při náročných např. kardiologických operacích, kde se využívá připojení pacienta na mimotělní oběh)

 • ABC - v základním vybavení přístroje je anestetický dýchací okruh ABC bez uzavírání okruhu při výměně absorbéru CO2 ale jako volitelná opce je dostupný také nový dýchací okruh ABC se systémem automatického uzavírání okruhu při výměně absorbéru během operace.

   Popis:

  Dýchací okruh ABC je určen k směšování a distribuci anestetických plynů v době podávání inhalační anestezie. Zároveň slouží k eliminaci vlhkosti a CO2 při zpětném vdechování plynů. Pro eliminaci vlhkosti je určen ohřev exspiračního ventilu a kondenzační nádobky, kde se vznikající vlhkost separuje. Během podávání anestezie je třeba sledovat množství kondenzátu v nádobkách a v případě naplnění včas tento kondenzát vylít.

  Eliminace CO2 probíhá při zpětném vdechování plynů v pohlcovač CO2, který je naplněn natronovým vápnem, přičemž doporučujeme používat výhradně námi dodávané kvalitní vápno chirální. Během práce s přístrojem je třeba sledovat teplotu pohlcovače, změnu barvy natronového vápna a čas. Rozhodující je identifikovat chladnutí pohlcovače a změnu barvy, která signalizuje vypotřebování náplně. Podle údajů výrobce natronového vápna je možné určit přibližnou dobu spotřebování náplně pohlcovače následovně - při náplni 900 g, tj použitý pohlcovač CO 2 v přístroji, je doba použití přibližně 3,5 hod. Vypotřebování náplně závisí na mnoha faktorech - velikost pacienta a jeho metabolismus, ventilační parametry, množství přiváděných čerstvých plynů, množství plynů jdoucích do odpadu přes pojistný ventil.

  Při minimal-flow anestezii v uzavřeném okruhu dochází k nejrychlejšímu spotřebováván kapacity natronového vápna a také k zvýšenému zavlhčování okruhu, proto doporučujeme použít nejnovější verzi našeho dýchacího okruhu ABC se systémem automatického uzavírání okruhu při výměně absorbéru během operace spolu s absorbérem JUMBO s 2-násobnou kapacitou . U tohoto nového okruhu je výměnu pohlcovače možné provést iv průběhu podávání anestezie. Jednoduchým pootočením se vytáhne pohlcovač z tělesa dýchacího okruhu a na jeho místo se zasune nový pohlcovač s čerstvým natronovým vápnem. V době rozpojení dýchacího okruhu dojde k automatickému zavření vzniklého otvoru, čímž se zajistí rovnovážného stavu anestetických plynů v dýchacím okruhu a nedojde k ohrožení stabilizovaného průběhu anestezie.

 

Provedení přístroje:

 • Venaria TS Xenon  - tato nejvyšší konfigurace přístroje Venaria obsahuje modul Profilungs s elektronickým směšovačem EFA 3 de Luxe, analyzátor anestetických plynů Agas, pacienský monitoring Chirana Icardi jakož i speciální analyzátor xenonu včetně monitoru koncentrace Xe a systému sběru odpadního xenonu. 
  Přístroj Venaria TS v provedení Xenon představuje vyspělou technologii, která umožňuje realizovat počítačem asistovanou "ultra" minimal-flow inhalační anestezii. Dosažení inhalační anestézie průtoky na hranici metabolických potřeb pacienta  přináší nejen medicínské přednosti, ale i vysoké ekonomické zhodnocení, Což včetně sběru vydechovaného nespotřebovaného xenonu do speciální nádoby s možností další recyklace, souhrnně přináší rozsáhlou úsporu spotřeby xenonu a hospodárnost jeho praktické aplikace. 
  Xenon nezpůsobuje žádné negativní vedlejší účinky jako současně používané anestetika, ale naopak chrání mozek a celý organismus a starých lidí v rizikovém věku (vyžadujících i jednodušší operace, které ale z důvodu rizika srdečního selhání a dalších negativních vedlejších vlivů v současnosti používaných anestetik nemohou absolvovat, přičemž však tato rizika a negativní vlivy u xenonu odpadají).